Bygga altan eller uterum?

Finns det något bättre än att njuta av sommarvärmen på altan? Du kanske planerar att bygga eller förstora din altan och då kan du få en del bra tips här. En altan är ett byggprojekt som den normalhändig klarar av även om man inte har någon större erfarenhet av byggande. Känner du dig osäker så kan du också be någon kompis hjälpa till. Det blir ju också mycket roligare om man är fler som hjälps åt eller så kanske ni gör arbetsbyte och bygger både din och kompisens altan tillsammans!

Under åren har jag byggt ett antal altaner av olika modeller, både öppna altaner, altaner med inglasningar och helt fristående uterum. 

Ofta får man också frågan hur man skall bygga och det finns naturligtvis många olika sätt men här skall jag visa ett sätt som ger en stabil och rejäl altan som du också kan göra om till uterum senare, även om det kanske inte är aktuellt för tillfället.

För att hålla för en inglasing bör den vara stabil och inte röra sig även med lite större belastning. Annars blir det lätt kärvande dörrar och fönster som spricker.

 

Placering av altanen

När du planerar din altan är det bra att tänka på hur solen rör sig på din tomt och om du vill ha morgonsol eller kvällssol. Är du osäker så följ gärna solen några dagar för att se när det är soligt och skuggigt. Vill du dricka ditt morgonkaffe på altanen eller använda den mest på kvällar osv. Tänk även på insyn från grannar passerande trafik osv. Insyn kan man begränsa tex. genom att göra ett ett högre staket på en del eller också med planteringar. Ibland kan det bli lite mycket av det goda och då kan man få skugga tex. med en markis eller skärmtak på en del av altanen. Det är också praktiskt om man kan gå ut på altanen direkt från huset. Ett annat alternativ är att bygga en helt fristående altan även om det är ovanligare.

 

Planera av altanbygget

Det kan vara bra att göra en skiss på bygget innan man börjar på så att glöms inget bort när man väl får upp farten. För att få ett snyggare slutresultat är det att föredra att grunden något mindre och låta altanen sticka ut lite istället. Det är också lättare att bygga när man gör så här eftersom grunden inte behöver vara så exakt placerad.
I detta exempel vill vi ha en altan som är 400 cm bred och 600 cm lång. Den färdiga altanens mått är märkt med en streckad linje på bilden. Vi väljer att göra grunden 20 cm mindre på varje sida, i detta fall 380 x 560. För att få en lagom spännvidd lägger vi in en pålrad även i mitten på ca. 190 cm från väggen.

Grunda med skruvpålar

För att få en bra och hållbar grund använder vi  skruvpålar. Dessa skruvas ner direkt i marken utan grävning eller behov av grus, dränering, markisolering osv. Orsaken är att skruvpålarna är en sk. djupgrund vilket betyder att grunden är på ett djup där temperatur och markfukt är mera konstant året om. Förutom att metoden spara tid och pengar så behöver inte inte heller förstöra trädgården med maskiner och materialtransporter.
Skruvpålarna placeras på de röda markeringarna. I detta exempel blir avståndet mellan skruvpålarna ca. 186 cm (560/3=186.66 cm), alltså det blir 4 skruvpålar i varje linje men 3 mellanrum! Gäller att tänka rätt här så att man skaffar rätt mängd material.
Vi har valt 8 st 1,15 cm skruvpålar för manuell montering och 8 st L-fästen för infästning av bärlinan. Beställer du från www.skruvpalar.se får du materialet levererat direkt hem på några dagar. Skruvpålarna kan monteras manuellt med ett järnspett i finare jordmåner, se monteringsinstruktion här. Är du osäker vad det är för markförhållanden kan du göra ett enkelt test med ett järnspett. Du kan också fråga råd om grundningen direkt av leverantören på skruvpålarna.
Skruvpålarna skall skruvas ner i jorden till rätt höjd. Men vad är rätt höjd? Jo, du utgår från höjden på färdig altan, i detta fall 3 cm under dörren och tar bort tjockleken på trallvirket (28mm), bjälklag (145mm) och bärlina (145mm). Totalt blir det ca 32 cm så då vet vi att färdig grund skall ligga 32 cm under den färdiga altanhöjden. Dimensionerna kan variera något i så det kan vara bra att mäta virket innan man börjar.

Bygga stommen

Stommen bygger vi i tryckimpregnerat virke och här har vi valt att göra hela stommen i 145x45 och som trallvirke använder vi 28x95. Allt skruvas antingen med rostfria eller varmgalvaniserade skruvar.

Bärlinor

När skruvpålarna och L-fästena är på plats monteras bärlinorna (3 st). Två fästs i skruvpålarna/L-fästena och här har vi valt att fästa en direkt i fasaden, tex. med fransk skruv.

Bjälklag

Nästa steg är att placera bjälklaget ovanpå bärlinorna. Här kan man använda vinkelplåtar om man inte vill skråskruva eller skråspika (Not.: betyder att man skruvar snett genom bjälklaget så att den fäster i den undre bärlinan). Bjälklagen placeras ut med 60 cm avstånd (cc 60 på byggspråk). 
I detta skede skall man också kontrollera altanens korsmått. Gör så här; försäkra dig om att altanen är lika lång både intill väggen och längst ut i framkant. Mät sedan diagonalen båda vägarna och de skall nu vara samma om du haft lite tur. Oftast hamnar man dock att justera och kontrollmäta några gånger innan det blir samma. Det är bara att pröva sig fram :)
Skall du ha räcken på din altan så är det en bra ide att fästa pelarna för räcket i stomme i detta skede innan trallen kommer på. Där det är möjligt brukar jag fästa pelarna både i bjälklaget och bärlinorna. Kom ihåg att beakta hur mycket extra som går åt för infästning av pelaren, dvs. det som lämnar under trallen!

Trall

Trallvirket skruvas med rostfri trallskruv. Det finns många teorier om hur stort mellanrum man skall ha mellan trallbräderna. Ofta är impregnerat virke ganska vått och då brukar jag använda bladet på en Morakniv ( 3-4mm).

Använt material

Grund:
skruvpålar 115 cm
- L-fästen för bärlina
Stomme:
- bärlina 145x45 tryckimpregnerad
- bjälklag 145 x 45 tryckimpregnerad
Trall:
- 28x95 tryckimpregnerad
Skruv:
- Trallskruv 4,2x45 rostfri
- Fransk skruv 120 mm varmgalvaniserad
Övrigt: Vill man kan man också använda balkskor och vinkelbeslag men i detta fall 
var det inte nödvändigt när bjälklaget placerades ovanpå bärlinorna. 
Om man har mindre utrymme på höjden kan man med hjälp av balkskor 
skruva bjälklaget direkt i bärlinorna och får då en altan som är 145 mm lägre 
än i exemplet.